Διάθλαση (συνταγή γυαλιών για μακρινή και κοντινή όραση)