Υπηρεσίες

Θεραπεία της Ξηροφθαλμίας με τη Μέθοδο IPL

Η ξηροφθαλμία είναι μια κοινή πάθηση των ματιών που προκαλείται από έλλειψη υγρασίας και αστάθεια της δακρυικής υγρασίας. Οι ασθενείς με ξηροφθαλμία μπορεί να αντιμετωπίζουν συμπτώματα όπως κνησμό, αίσθημα ξηρότητας και ερεθισμός των ματιών. Η θεραπεία με IPL (Intense Pulsed Light) έχει εμφανιστεί ως μια αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση της ξηροφθαλμίας και την ανακούφιση των συμπτωμάτων.

OCT ωχράς

Η οφθαλμική τομογραφία συνοχής (OCT) είναι μια μη επεμβατική απεικονιστική εξέταση που χρησιμοποιείται για την εξέταση των διαφορετικών στρωμάτων του αμφιβληστροειδούς και του οπτικού νεύρου στο μάτι.

OCT οπτικού νεύρου

Η εξέταση OCT του οπτικού νεύρου είναι μια μη επεμβατική μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και την παρακολούθηση διαφόρων παθήσεων του οφθαλμού. Αυτή η εξέταση βασίζεται στην ανάκλαση του φωτός στον οπτικό νεύρο και την επεξεργασία των δεδομένων για την αναπαράσταση ενός διαγράμματος του οπτικού νεύρου.

Οπτικά πεδία

Η εξέταση οπτικών πεδίων είναι ένα σημαντικό τεστ που αξιολογεί την ευαισθησία της όρασης ενός ατόμου σε διαφορετικές περιοχές του οπτικού του πεδίου. Χρησιμοποιείται συνήθως για τη διάγνωση και την παρακολούθηση οφθαλμικών παθήσεων όπως το γλαύκωμα, η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και άλλες νευρολογικές διαταραχές που επηρεάζουν την όραση.

Φωτογραφία Βυθού

Μια εξέταση φωτογραφία βυθού, γνωστή και ως φωτογραφία αμφιβληστροειδούς ή μια φωτογραφία Fundus, είναι μια μη επεμβατική διαγνωστική διαδικασία που χρησιμοποιεί μια εξειδικευμένη κάμερα για να καταγράψει εικόνες υψηλής ανάλυσης του αμφιβληστροειδούς, του οπτικού νεύρου και των αιμοφόρων αγγείων στο πίσω μέρος του ματιού. Αυτές οι εικόνες μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη διάγνωση και τη διαχείριση ενός ευρέος φάσματος οφθαλμικών ασθενειών.

Διάθλαση (συνταγή γυαλιών για μακρινή και κοντινή όραση)

Βιομετρία

Η οφθαλμική βιομετρία είναι μια σημαντική εξέταση που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των διαφορετικών μερών του ματιού, η οποία βοηθά στον προσδιορισμό της βέλτιστης επιλογής του φακού για χειρουργική επέμβαση καταρράκτη, στη διάγνωση και παρακολούθηση της εξέλιξης των οφθαλμικών παθήσεων και στην εξέταση για πιθανές οφθαλμικές διαταραχές. Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε τη σημασία των εξετάσεων οφθαλμικής βιομετρίας και πώς μπορούν να ωφελήσουν τους ασθενείς.

Τοπογραφία κερατοειδούς

Παχυμετρία κερατοειδούς

Προεγχειρητικός έλεγχος

Ενδοθηλιοσκόπηση

Τομογραφία κερατοειδούς/προσθίων μορίων

Τομογραφία ωχράς/αμφιβληστροειδούς

Φλουοροαγγειογραφία

Έλεγχος οπτικής οξύτητας

Τονομέτρηση (μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης)

Α-υπερηχογραφία

Β-υπερηχογραφία

Παιδοφθαλμολογικός Έλεγχος

Wavefront ανάλυση οφθαλμού