Πρόγραμμα OPEN DAY WET LAB TRAINING

Το Σάββατο 9 Ιουλίου, στο Mediterranean Pallace Hotel της Θεσσαλονίκης, η Οφθαλμολογική Μ.Η.Ν. “Διάθλασις” στα πλαίσια του 11ου TVRS διοργανώνει μία δωρεάν εκδήλωση για τους Έλληνες οφθαλμιάτρους, με επίσημους προσκεκλημένους(μεταξύ άλλων ομιλητών)τον κ. Carlevale από την Ιταλία καθώς και τον κ.Pavlidis από την Γερμανία οι οποίοι θα δώσουν διαλέξεις και θα συμμετέχουν σαν εκπαιδευτές στα wet labs που θα ακολουθήσουν.Επίσης διαθέσιμοι θα είναι οι χειρουργικοί προσομοιωτές της Haag Streit που διαθέτει το “Διάθλασις”, στους οποίους οι συμμετέχοντες μπορούν να εκπαιδευτούν στα διάφορα χειρουργικά σενάρια που διαθέτουν.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα.

OPEN DAY WET LAB TRAINING