Πρόγραμμα “Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλολογία 2022”

Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία: Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα
02 – 03 Δεκεμβρίου 2022, Ξενοδοχείο THE MET
Μην ξεχάσετε τη δωρεάν εγγραφή σας!

Πρόγραμμα διημέρου