Κερατόκωνος

Η αντιμετώπιση του κερατοκώνου είναι κάθε άλλο παρά εύκολη. Οι διαθέσιμες τεχνικές επιτυγχάνουν είτε τη σταθεροποίησή του, δηλαδή την ανάσχεση της προοδευτικής εξέλιξής του, είτε τη μερική αποκατάσταση της όρασης του ασθενή.

Cross-Linking

Ο κερατόκωνος τα τελευταία χρόνια, μπορεί να σταθεροποιηθεί με τη θεραπευτική μέθοδο Cross-Linking. Το Cross-Linking χρησιμοποιεί φωτοευαισθητοποιούς παράγοντες, όπως η ριβοφλαβίνη σε συνδυασμό με υπεριώδη ακτινοβολία UV-A. Αποτελεί μία σύγχρονη θεραπευτική μέθοδο που βασίζεται στη μοριακή διασύνδεση των ινών του κολλαγόνου του κερατοειδούς, με σκοπό να σταματήσει την εξέλιξη του κερατοκώνου.

Η κλασική διαδικασία διαρκεί περίπου μία ώρα. Στα πρώτα 30 λεπτά γίνεται η ενστάλαξη του φωτοευαίσθητου παράγοντα (ριβοφλαβίνη) και στη συνέχεια γίνεται η εφαρμογή της υπεριώδους ακτινοβολίας UV-A (Dresden Protocol).

Στο Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο “diathlasis” για την αντιμετώπιση του κερατoκώνου χρησιμοποιείται το πιο εξελιγμένο μηχάνημα (AVEDRO Accelerated Cross-linking KXL) που ολοκληρώνει τη θεραπεία σε 3 λεπτά αντί για 30 που χρειάζεται η παλαιότερη μέθοδος.

Το AVEDRO είναι το πιο εξελιγμένο σύστημα για τη διασύνδεση κολλαγόνου του κερατοειδούς (Cross-Linking) και έχει μειώσει το χρόνο της θεραπείας. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση υψηλότερης απόδοσης ισχύος, με αύξηση της ενέργειας UV-A και μείωση του χρόνου έκθεσης στο λιγότερο δυνατό χρόνο, μόλις 3 λεπτά.

Γίνεται στο χώρο μας εύκολα και ανώδυνα. Με τη θεραπεία αυτή ο κερατοειδής γίνεται λιγότερο ελαστικός με αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση του κερατοκώνου και σε κάποιες περιπτώσεις τη βελτίωση της όρασης του ασθενή.

Με τη μέθοδο αυτή, μπορούμε να αποφύγουμε την εξελικτική διαδικασία αυτών των παθολογικών καταστάσεων που εάν αφεθούν ενδέχεται να οδηγήσουν στην ανάγκη για μεταμόσχευση του κερατοειδούς.

Ενδοστρωματικοί δακτύλιοι (KERARINGS)

Στο Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο “diathlasis” πραγματοποιείται η ένθεση Ενδοστρωματικών Δακτυλίων (Kerarings) με τη χρήση του Femtosecond Laser.

Πρόκειται για μικροσκοπικά ενθέματα που τοποθετούνται στο στρώμα του κερατοειδούς περιφερικά, αλλάζοντας το σχήμα του. Με τον τρόπο αυτό αντιτίθενται στην παθολογική παραμόρφωση του κερατοειδούς με αποτέλεσμα τη βελτίωση της όρασης.

Η επέμβαση της ένθεσης των ενδοστρωματικών δακτυλίων γίνεται με τοπική αναισθησία, με τη χρήση του Femtosecond Laser και διαρκεί περίπου 5 λεπτά. Με την τοποθέτηση τους ομαλοποιείται η επιφάνεια του κερατοειδούς, βελτιώνοντας την όραση διορθωμένης με τα γυαλιά. Τα αποτελέσματα στην όραση είναι αντιληπτά σε λιγότερο από 24 ώρες μετά την επέμβαση.

Τμήμα Εφαρμογής Κερατοκωνικών Φακών Επαφής

Το Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο “diathlasis” διαθέτει ειδικό Τμήμα Εφαρμογής Κερατοκωνικών Φακών Επαφής με στόχο τη βελτίωση της όρασης του ασθενή.
Ασθενείς με κερατόκωνο που είτε έχουν υποβληθεί σε θεραπεία σταθεροποίησης είτε όχι, μπορούν να κάνουν χρήση ειδικών κερατοκωνικών φακών επαφής. Οι φακοί αυτοί βελτιώνουν την όραση του ασθενή αλλά δεν εξασφαλίζουν σταθεροποίηση του κερατοκώνου.

PRK-CXL

Εφόσον το πάχος του κερατοειδούς επιτρέπει φωτοαφαίρεση ιστού για την ομαλοποίησή του, το Cross-Linking μπορεί να συνδυαστεί με φωτοθεραπευτική κερατεκτομή PRK, ώστε να βελτιωθεί η όραση του ασθενή με τα γυαλιά του.