Ποιές τεχνικές εφαρμόζονται;

Οι βασικές τεχνικές που εφαρμόζονται στη διαθλαστική χειρουργική είναι:

 

  • LASIK
  • FEMTO-LASIK (BLADELESS)
  • LASIK Xtra
  • ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ LASER 
  • PRK
  • SMILE
  • ΦΑΚΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ (VISIAN ICL)