Υπάρχουν επιπλοκές;

Επιπλοκές μπορεί να υπάρξουν όπως σε όλες τις επεμβάσεις. Στην περίπτωση των διαθλαστικών επεμβάσεων που εφαρμόζονται για περισσότερα από 20 χρόνια, έχει αποδειχθεί ότι με τα καινούργια Lasers προηγμένης τεχνολογίας οι διεγχειρητικές επιπλοκές είναι σχεδόν μηδαμινές και θεωρούνται από τις πιο ασφαλείς. Oι πιθανότητες μόλυνσης από τους φακούς επαφής είναι μεγαλύτερες πλέον από τις πιθανές επιπλοκές μίας διαθλαστικής επέμβασης.