Τι συμπτώματα έχει;

  • Μείωση οπτικής οξύτητας
  • Απότομη αύξηση του αστιγματισμού
  • Παραμορφωμένη όραση σε όλες τις αποστάσεις
  • Ανεπαρκής νυχτερινή όραση
  • Μονόφθαλμη διπλωπία