Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Ο καταρράκτης μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με χειρουργείο.