Πώς επιλέγω ένα Κέντρο Διαθλαστικής Χειρουργικής;

Παρόλο που τα συστήματα Laser είναι πλήρως ελεγχόμενα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εξαλείφοντας έτσι την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους, είναι απαραίτητη η εμπειρία και η εκπαίδευση αυτών που τα χειρίζονται. Ένα Κέντρο Διαθλαστικής Χειρουργικής πρέπει να διαθέτει πλήρη σειρά σύγχρονων διαγνωστικών μηχανημάτων, Laser τελευταίας γενιάς και ο χώρος του να είναι ειδικά διαμορφωμένος, ώστε να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας. Το προσωπικό του να είναι έμπειρο, να εκπαιδεύεται και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στον τομέα της διαθλαστικής χειρουργικής.