Πώς αντιμετωπίζεται;

Το γλαύκωμα είναι μία πάθηση του ματιού η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί κυρίως με φαρμακευτική αγωγή. Αν παρά τη χορήγηση φαρμάκων ή τη χρήση του Laser (SLT Laser) η ενδοφθάλμια πίεση δε ρυθμίζεται ικανοποιητικά και εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης της κατάστασης του οπτικού νεύρου, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά.