Πώς αντιμετωπίζεται η οπή ωχράς;

H οπή ωχράς αντιμετωπίζεται με υαλοειδεκτομή και εμφύσηση αερίου.