Πώς αντιμετωπίζεται η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς;

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς αντιμετωπίζεται με:

 

  • Anti-VEGF ενέσεις
  • Laser φωτοπηξία σε παραωχρικές μεμβράνες
  • Xειρουργική παρεκτόπιση εκτεταμένων υποωχρικών αιμορραγιών