Πώς αντιμετωπίζεται η επαμφιβληστροειδική μεμβράνη;

Η επαμφιβληστροειδική μεμβράνη αντιμετωπίζεται χειρουργικά, με υαλοειδεκτομή.