Πόσο διαρκεί μία διαθλαστική επέμβαση;

Ο συνολικός χρόνος μίας διαθλαστικής επέμβασης δεν ξεπερνάει τα 15 λεπτά και για τα δύο μάτια.