Μπορεί να αντιμετωπιστεί με Laser;

Το Femtosecond Laser δίνει τη δυνατότητα στο χειρουργό να κάνει με απόλυτη ακρίβεια συγκεκριμένα βήματα του χειρουργείου χωρίς τον κίνδυνο των επιπλοκών.