Είναι επώδυνη η επέμβαση;

Η διαθλαστική επέμβαση με τη μέθοδο LASIK και με τη μέθοδο SMILE είναι εντελώς ανώδυνη. Με τη μέθοδο PRK ο ασθενής για 2 ημέρες μπορεί να έχει αρκετές ενοχλήσεις (π.χ. καύσος, πόνος, φωτοφοβία, δακρύρροια) μειούμενες με το χρόνο.