Είναι επώδυνη επέμβαση;

Η επέμβαση του καταρράκτη δεν είναι επώδυνη.