Εγγραφή για τον προσομοιωτή

Στα πλαίσια της διημερίδας “Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία 2022” που θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2022, στον χώρο του ξενοδοχείου “THE MET HOTEL” Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί ο προσομοιωτής Eyesi Surgical | VRmagic.
Η χρήση του θα είναι δωρεάν για τους επισκέπτες της διημερίδας με μια απλή προεγγραφή για να κρατηθεί σειρά προτεραιότητας, και η διάρκεια του session στον προσομοιωτή θα είναι 20΄.
Το session θα είναι μία demo δοκιμή του προσομοιωτή και παρουσίαση για “τα μαθήματα χειρουργικής καταρράκτη σε προσομοιωτή” που πραγματοποιούνται από την Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλίας Διάθλαση.