ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο "diathlasis" την τελευταία δεκαετία προσφέρει υπηρεσίες διάγνωσης και μικροχειρουργικής οφθαλμού, με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας.

Οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται είναι:

 • Έλεγχος οπτικής οξύτητας
 • Προεγχειρητικός έλεγχος
 • Διάθλαση (συνταγή γυαλιών για μακρινή και κοντινή όραση)
 • Τονομέτρηση (μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης)
 • Βυθοσκόπηση
 • Φλουοροαγγειογραφία
 • OCT οπτικού νεύρου
 • OCT ωχράς
 • HRT
 • Φωτογραφία Βυθού
 • Οπτικά πεδία
 • Ενδοθηλιοσκόπηση
 • Contast sensitivity
 • Παχυμετρία κερατοειδούς
 • Τοπογραφία κερατοειδούς
 • Wavefront ανάλυση οφθαλμού
 • Τομογραφία ωχράς/αμφιβληστροειδούς
 • Τομογραφία κερατοειδούς/προσθίων μορίων
 • Βιομετρία
 • Α-υπερηχογραφία
 • Β-υπερηχογραφία
 • Παιδοφθαλμολογικός Έλεγχος