ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Τι είναι;

Το γλαύκωμα είναι η ασθένεια του ματιού, η οποία εξαιτίας του αποκλεισμού της ροής του υδατοειδούς υγρού που παράγεται από το ακτινωτό σώμα, αυξάνει την ενδοφθάλμια πίεση και καταστρέφει τα γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς χιτώνος. Εάν η ενδοφθάλμια πίεση παραμείνει υψηλή, χωρίς να αντιμετωπιστεί, τότε η όραση κινδυνεύει να πάθει βλάβη. Τα γαγγλιακά κύτταρα βοηθούν το οπτικό νεύρο να μεταφέρει πληροφορίες. Τα γενικά συμπτώματα του γλαυκώματος είναι η φωτοευαισθησία, η δακρύρροια, η θόλωση του κερατοειδούς, ο πόνος, η διαστολή των οφθαλμών και οι σπασμοί των βλεφάρων. Τα παιδιά πρέπει να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, εάν προσβληθούν από γλαύκωμα.

Το γλαύκωμα είναι στην πραγματικότητα ένα σύνολο από ασθένειες, οι οποίες προκαλούν καταστροφή του οπτικού νεύρου. Η καταστροφή αυτή επέρχεται σαν αποτέλεσμα της αυξημένης πίεσης που προκαλούν τα υγρά στο εσωτερικό του ματιού. Αυτή η αυξημένη πίεση προκαλείται από την περίσσεια των υγρών που βρίσκονται μέσα στο μάτι.

Το αποτέλεσμα είναι η σταδιακή απώλεια της όρασης. Είναι δυνατόν να διατηρηθεί η όραση του ασθενούς σε περίπτωση γλαυκώματος, εάν αυτό διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η ασθένεια αυτή δυστυχώς ξεκινάει χωρίς προφανή συμπτώματα. Γι’ αυτό το άτομο που έχει γλαύκωμα συνήθως δε γνωρίζει την κατάστασή του παρά μόνο όταν έχει ήδη έχει λάβει χώρα σοβαρή απώλεια όρασης. Περίπου το 50% από αυτούς που έχουν γλαύκωμα δεν το γνωρίζουν. Η ζημιά που προκαλεί το γλαύκωμα είναι μη αναστρέψιμη.

Συμπτώματα:

Συχνά, το γλαύκωμα εξελίσσεται αργά και αρχικά δεν παρουσιάζει συγκεκριμένα συμπτώματα. Ωστόσο, καθώς προχωρά, μπορεί να προκαλέσει τα εξής συμπτώματα:

 • Αυξημένη ευαισθησία στο φως.
 • Αμυδρή όραση ή περιορισμένη ορατότητα στο πεδίο της όρασης.
 • Εμφάνιση ελαττωμένης περιφερικής όρασης.
 • Πόνος ή πιέση στο μάτι.
 • Αλλαγές στην άχρωμη όραση ή στην αντίληψη των χρωμάτων.

Διάγνωση:

Η διάγνωση του γλαυκώματος περιλαμβάνει μια σειρά εξετάσεων, που περιλαμβάνουν:

 • Μέτρηση της εσωτερικής πίεσης του ματιού με τη χρήση ενός τονωμένου ψηφιακού τόνου.
 • Οφθαλμοσκοπία για την εκτίμηση της κατάστασης του οπτικού νεύρου.
 • Εξέταση του πεδίου όρασης για την ανίχνευση τυχόν περιορισμένης όρασης.

Θεραπεία:

Η αντιμετώπιση του γλαυκώματος στοχεύει στη μείωση της εσωτερικής πίεσης του ματιού και τη διατήρηση της υγείας του οπτικού νεύρου. Οι κύριες μέθοδοι αντιμετώπισης περιλαμβάνουν:

 • Αντι-γλαυκωματικά κολλύρια – Συνήθως περιλαμβάνει τη χρήση σταγονιδίων ματιών που βοηθούν στη μείωση της πίεσης εντός του ματιού.
 • Selective Laser Trabeculoplasty
 • Χειρουργική Αντιμετώπιση – Τραμπεκουλεκτομή
 • Βαλβίδες

Συμπεράσματα:

Το γλαύκωμα αποτελεί μια σοβαρή πάθηση που απειλεί την όραση και απαιτεί πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση. Η τακτική επίσκεψη σε έναν οφθαλμίατρο για τακτικούς ελέγχους είναι σημαντική για την ανίχνευση του γλαυκώματος σε νωρίτερα στάδια και την έναρξη κατάλληλης αντιμετώπισης. Η επίδραση του γλαυκώματος στην όραση μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη σωστή συνεργασία ανάμεσα στον ασθενή και τον οφθαλμίατρο, καθώς και με την τήρηση της συνταγής φαρμάκων και τις τακτικές ελέγχους.