ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Τι είναι;

Το γλαύκωμα είναι η ασθένεια του ματιού, η οποία εξαιτίας του αποκλεισμού της ροής του υδατοειδούς υγρού που παράγεται από το ακτινωτό σώμα, αυξάνει την ενδοφθάλμια πίεση και καταστρέφει τα γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς χιτώνος. Εάν η ενδοφθάλμια πίεση παραμείνει υψηλή, χωρίς να αντιμετωπιστεί, τότε η όραση κινδυνεύει να πάθει βλάβη. Τα γαγγλιακά κύτταρα βοηθούν το οπτικό νεύρο να μεταφέρει πληροφορίες. Τα γενικά συμπτώματα του γλαυκώματος είναι η φωτοευαισθησία, η δακρύρροια, η θόλωση του κερατοειδούς, ο πόνος, η διαστολή των οφθαλμών και οι σπασμοί των βλεφάρων. Τα παιδιά πρέπει να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, εάν προσβληθούν από γλαύκωμα.

Το γλαύκωμα είναι στην πραγματικότητα ένα σύνολο από ασθένειες, οι οποίες προκαλούν καταστροφή του οπτικού νεύρου. Η καταστροφή αυτή επέρχεται σαν αποτέλεσμα της αυξημένης πίεσης που προκαλούν τα υγρά στο εσωτερικό του ματιού. Αυτή η αυξημένη πίεση προκαλείται από την περίσσεια των υγρών που βρίσκονται μέσα στο μάτι.

Το αποτέλεσμα είναι η σταδιακή απώλεια της όρασης. Είναι δυνατόν να διατηρηθεί η όραση του ασθενούς σε περίπτωση γλαυκώματος, εάν αυτό διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η ασθένεια αυτή δυστυχώς ξεκινάει χωρίς προφανή συμπτώματα. Γι’ αυτό το άτομο που έχει γλαύκωμα συνήθως δε γνωρίζει την κατάστασή του παρά μόνο όταν έχει ήδη έχει λάβει χώρα σοβαρή απώλεια όρασης. Περίπου το 50% από αυτούς που έχουν γλαύκωμα δεν το γνωρίζουν. Η ζημιά που προκαλεί το γλαύκωμα είναι μη αναστρέψιμη.

Θεραπεία:

 θεραπεία του γλαυκώματος μπορεί να γίνει με:

  • Αντι-γλαυκωματικά κολλύρια
  • Selective Laser Trabeculoplasty
  • Χειρουργική Αντιμετώπιση – Τραμπεκουλεκτομή
  • Βαλβίδες