Ωχράς Κηλίδας & Διαβήτη

Στο εξειδικευμένο τμήμα ωχράς κηλίδας και διαβήτη εφαρμόζονται διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα βάσει των τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων. Υπάρχει η δυνατότητα πρώιμης διάγνωσης και παρακολούθησης της βλάβης (ψηφιακή αγγειογραφία φλουορεσκείνης / ινδοκυανίνης, spectral OCT), καθώς και εφαρμογής όλου του φάσματος των θεραπειών όπως laser (argon, diode, micropulse), σύγχρονης φαρμακοθεραπείας (ενδουαλοειδικές εγχύσεις (ενέσεις) αντι VEGF παραγόντων) αλλά και χειρουργικής αντιμετώπισης των πλέον πολύπλοκων περιστατικών.