Καταρράκτης

Η οφθαλμολογική μονάδα Diathlasis διαθέτει τον πλέον σύγχρονο χειρουργικό εξοπλισμό για όλες τις μορφές του καταρράκτη με την μέθοδο της φακοθρυψίας και την ένθεση εξελιγμένων τύπων ενδοφακών. Στο τμήμα καταρράκτη εφαρμόζεται πλήρης και λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος καθώς και η απαραίτητη μετεγχειρητική παρακολούθηση.