Ηλεκτροφυσιολογιάς – Νευροφθαλμολογίας

Στο εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας της όρασης πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο μια σειρά ειδικών tests τα οποία καταγράφουν την αντικειμενική οπτική λειτουργία, συμβάλλοντας έτσι στη διάγνωση και την παρακολούθηση ειδικών οφθαλμικών παθήσεων όπως κληρονομούμενων νοσημάτων του αμφιβληστροειδή, νευρολογικές παθήσεις και ανεξήγητη απώλεια όρασης.
Επίσης στην οφθαλμολογική μονάδα Diathlasis λειτουργεί ειδικό τμήμα διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης νευροφθαλμολογικών παθήσεων σε ενήλικες και παιδιά.