Χειρουγική Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς

Στην οφθαλμολογική μονάδα Diathlasis παρέχεται η δυνατότητα χειρουργικής αντιμετώπισης με τις πλεον σύγχρονες τεχνικές παθήσεων του οπισθίου ημιμορίου όπως αποκόλληση αμφιβλιστροειδούς, αιμορραγία του υαλοειδούς, επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη, οπή ωχράς,αντιμετώπιση επιπλοκών επεμβάσεων καταρράκτη, όπως παρεκτόπιση κρυσταλλοειδούς φακού ή ενδοφακού και τραύματα με ενδοβόλβια ξένα σώματα.