Γλαυκώματος

Στο τμήμα γλαυκώματος διενεργούνται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για την διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος. Επίσης αντιμετωπίζονται όλα τα είδη γλαυκώματος (ανοιχτής & κλειστής γωνίας, πρωτοπαθή και δευτεροπαθή) με τις πλεον σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές (SLT, ALT, κλασσικές αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις, DIODE Laser).