Γενική Οφθαλμολογία

Το τμήμα γενικής οφθαλμολογίας καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες όπως μέτρηση οπτικής οξύτητας, μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης, εξέταση προσθίων και οπισθίων ημιμορίων του οφθαλμού καθώς και συνταγογράφηση φαρμάκων και διορθωτικών γυαλιών για όλες τις παθήσεις.