Επειγόντων Περιστατικών

Αντιμετωπίζονται από εξειδικευμένους ιατρούς όλα τα επείγοντα περιστατικά της οφθαλμολογίας, όπως τραύματα, εγκαύματα, ξένα σώματα, οφθαλμικές λοιμώξεις και φλεγμονές, οξέα γλαυκώματα, αποκολλήσεις του αμφιβληστροειδούς.