Διαγνωστικών Εξετάσεων & Προληπτικών Ελέγχων

Στην οφθαλμολογική μονάδα Diathlasis εφαρμόζονται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις και έλεγχοι που αφορούν στις παθήσεις των βλεφάρων, παθήσεις του κερατοειδούς, στο γλαύκωμα, στις παθήσεις του αμφιβληστροειδούς καθώς και στα τμήματα παιδοφθαλμολογίας και νευροφθαλμολογίας.