Τμήματα

Παιδοφθαλμολογία

Η παιδοφθαλμολογία είναι ένας κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με την προστασία, διάγνωση και θεραπεία των προβλημάτων όρασης που επηρεάζουν τα παιδιά. Η παιδική ηλικία είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη της όρασης, και η έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη για την όραση και την ευεξία του παιδιού.

Ωχράς Κηλίδας & Διαβήτη

Στο εξειδικευμένο τμήμα ωχράς κηλίδας και διαβήτη εφαρμόζονται διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα βάσει των τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων.

Ηλεκτροφυσιολογιάς – Νευροφθαλμολογίας

Στο εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας της όρασης πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο μια σειρά ειδικών tests τα οποία καταγράφουν την αντικειμενική οπτική λειτουργία

Διαγνωστικών Εξετάσεων & Προληπτικών Ελέγχων

Στην οφθαλμολογική μονάδα Diathlasis εφαρμόζονται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις και έλεγχοι που αφορούν στις παθήσεις των βλεφάρων, παθήσεις του κερατοειδούς, στο γλαύκωμα, στις παθήσεις του αμφιβληστροειδούς καθώς και στα τμήματα παιδοφθαλμολογίας και νευροφθαλμολογίας.

Χειρουγική Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς

Στην οφθαλμολογική μονάδα Diathlasis παρέχεται η δυνατότητα χειρουργικής αντιμετώπισης με τις πλεον σύγχρονες τεχνικές παθήσεων του οπισθίου ημιμορίου όπως αποκόλληση αμφιβλιστροειδούς, αιμορραγία του υαλοειδούς, επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη, οπή ωχράς,αντιμετώπιση επιπλοκών επεμβάσεων καταρράκτη, όπως παρεκτόπιση κρυσταλλοειδούς φακού ή ενδοφακού και τραύματα με ενδοβόλβια ξένα σώματα.

Κερατοειδούς

Στο εξειδικευμένο τμήμα κερατοειδούς διενεργούνται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για την διάγνωση και παρακολούθηση των παθήσεων του κερατοειδούς. Επίσης εφαρμόζονται σύγχρονα πρωτόκολλα θεραπείας είτε συντηρητικά (φάρμακα, φακοί επαφής) είτε χειρουργικά όπως cross linking (διασύνδεση κολλαγόνου) και laser θεραπείες.

Επειγόντων Περιστατικών

Αντιμετωπίζονται από εξειδικευμένους ιατρούς όλα τα επείγοντα περιστατικά της οφθαλμολογίας, όπως τραύματα, εγκαύματα, ξένα σώματα, οφθαλμικές λοιμώξεις και φλεγμονές, οξέα γλαυκώματα, αποκολλήσεις του αμφιβληστροειδούς.

Γλαυκώματος

Στο τμήμα γλαυκώματος διενεργούνται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για την διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος.

Καταρράκτης

Η οφθαλμολογική μονάδα Diathlasis διαθέτει τον πλέον σύγχρονο χειρουργικό εξοπλισμό για όλες τις μορφές του καταρράκτη με την μέθοδο της φακοθρυψίας και την ένθεση εξελιγμένων τύπων ενδοφακών.

Διαθλαστικές Επεμβάσεις – Laser

Στην οφθαλμολογική μονάδα Diathlasis εφαρμόζονται όλες οι τεχνικές διαθλαστικών επεμβάσεων με laser για την αντιμετώπιση μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού και πρεσβυωπίας.

Γενική Οφθαλμολογία

Το τμήμα γενικής οφθαλμολογίας καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες όπως μέτρηση οπτικής οξύτητας, μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης, εξέταση προσθίων και οπισθίων ημιμορίων του οφθαλμού καθώς και συνταγογράφηση φαρμάκων και διορθωτικών γυαλιών για όλες τις παθήσεις.