Αντιμετώπιση Κερατόκωνου

Κερατόκωνος

Η αντιμετώπιση του κερατοκώνου είναι κάθε άλλο παρά εύκολη. Οι διαθέσιμες τεχνικές επιτυγχάνουν είτε τη σταθεροποίησή του, δηλαδή την ανάσχεση της προοδευτικής εξέλιξής του, είτε τη μερική αποκατάσταση της όρασης του ασθενή.