Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία

02 – 03 Δεκεμβρίου 2022
Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία: Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα

Μην ξεχάσετε τη δωρεάν εγγραφή σας!
https://services.livemedia.com/register/ao22