Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία 2023

Η Διημερίδα με θέμα “Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία: Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα” που διοργανώνει η Μεσογειακή Εταιρεία Αμφιβληστροειδούς σε συνεργασία με την Οφθαλμολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας “Διάθλαση”, θα πραγματοποιηθεί στις 8-9 Δεκεμβρίου 2023 στο Imperial Port / Convention Club, στη Θεσσαλονίκη.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή είναι δωρεάν. Απαιτείται ηλεκτρονική προεγγραφή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Μπορείτε να βρείτε όλο το πρόγραμμα της διημερίδας των Αντιπαραθέσεων στην Οφθαλμολογία: https://www.livemedia.com/fp/ao23

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Στη Διημερίδα θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits).