Αντιπαραθέσεις στην οφθαλμολογία 2-3/12 2022

02 – 03 Δεκεμβρίου 2022
Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία: Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα

Μην ξεχάσετε τη δωρεάν εγγραφή σας!
Εγγραφή για τον προσομοιωτή εδώ!