Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία | Τι θα συζητηθεί στη Διημερίδα | Συνέντευξη Διοργανωτών

Κωνσταντίνος Μόσχου, Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Diathlasis

Δήμος Κανιούρας, Υπεύθυνος Τμήματος Υαλοειδούς-Αμφιβληστρεοειδούς Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Diathlasis

Αντιπαραθέσεις στην οφθαλμολογία, Διαθλαστική Χειρουργική, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα. Δείτε on demand την ημερίδα

http://www.livemedia.gr/ophthalmology